Traducció de japonès

El japonès és la llengua pròpia del Japó. El parlen més de 127 milions de persones. A més dels habitants de les illes del Japó, hi ha petites comunitats de parlants de japonès en altres països, com ara el Brasil o el Perú.

Comptem amb traductors professionals amb el japonès com a idioma nadiu, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen de diversos idiomes al japonès.

Així mateix, comptem amb traductors professionals nadius de la llengua d’arribada de la traducció, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen del japonès al seu idioma nadiu.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte