Traducció de neerlandès

El neerlandès (que també es coneix com a holandès o flamenc) és la llengua oficial dels Països Baixos (incloent-hi les Antilles Neerlandeses i Aruba), Bèlgica (on es parla la variant flamenca) i el Surinam. Es calcula que te més de 20 milions de parlants nadius.

Comptem amb traductors professionals amb el neerlandès com a idioma nadiu, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen de diversos idiomes al neerlandès. Els nostres traductors de neerlandès (que també es coneix com a holandès) tradueixen a la variant del neerlandès pertinent, ja que no és el mateix preparar un text per a Bèlgica que per als Països Baixos: caldrà adaptar la variant lingüística i, també, el contingut.

Així mateix, comptem amb traductors professionals nadius de la llengua d’arribada de la traducció, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen del neerlandès al seu idioma nadiu.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte